تبلیغات
دعای ملک سلیمان:آیه35سوره ص - حکایاتی از شیخ حسنعلی اصفهانی(نخودکی) (ره)

امروز:

حکایاتی از شیخ حسنعلی اصفهانی(نخودکی) (ره)

سیر و سیاحت عجیب
نبات متبرک
خلاصی از ناامنی
تأثیر نام شیخ
حفاظت از راه دور!
یاسین و طه بخوان!
آگاهی از باطن
مرحمتِ امام رضا علیه السلام!
صِله ی امام رضا علیه السلام!
تو بخور، او مداوا میشود!
آگاهی از افکار
مداوا با فراموشی
حج اولیاء خدا!
تأثیر نفس شیخ
تلگراف نجاتبخش!
فرمان به ابرها!
طیّ الارض برای دفع خطر
خبر از جسد مغروق!
توجه کامل به توصیه های استاد
دستور شیخ به ملخها
زهدِ شیخ
امام زمان(ع) ناظر است!
من میهمان شیخم!
دم عیسوی!
این چه توبه ای است؟
شفای زن بیمار

سیر و سیاحت عجیب

فرزند ایشان نقل می کند
به خاطر دارم که شخصی بنام « صنیعی » از اهل اصفهان که ریاست اداره تلفن مشهد را نیز به عهده داشت، برای من حکایت کرد که:
« وقتی به درد پا مبتلا شدم و به ارشاد و به اتفاق دو تن از دوستانم به نامهای حسن روستائی و شاهزاده دولتشاهی به خدمت مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی رحمة الله علیه رفتم تا توجهی فرمایند و از آن درد خلاص گردم، چون به خانه او رفتم، دیدم که در اطاق گِلی و بر روی تخت پوست و زیلویی نشسته است.
در دلم گذشت که شاید این مرد نیز با این ظواهر، تدلیس می کند. پس از شنیدن حاجتم، فرمود تا دو روز دیگر به خدمتش برسم.

روز موعود رسید و بنا به وعده آنجا رفتم ولیکن در دل من همچنان خلجانی بود. چون به خدمتش نشستم، نظر عمیقی در من افکند که ناگهان خود را در شهر اراک که مدتی محل سکونتم بود، یافتم.
در آن وقت نیز پسرم در آن شهر ساکن بود. یکسره به خانه او رفتم، ولی به من گفتند: فرزند تو چندی است که از اینجا به جای دیگر منتقل شده است و نشانی محل جدید او را به من دادند. به سوی آن نشانی جدید راه افتادم و در راه با تنی چند از دوستان مصادف شدم که قرار گذاشتند همان شب به دیدن من بیایند.
چون به در منزل فرزندم رسیدم و در را به صدا درآوردم، خادمه یی در را بگشود، چون خواستم که به درون بروم، ناگهان صدای مرحوم شیخ مرا به خود آورد، دیدم غرق عرق شده و خسته و کوفته ام.
آنگاه دستوری از دعا و دوا به من مرحمت فرمود، ولی پیوسته در اندیشه بودم که این چگونه سیر و سیاحتی بود که کردم؟ پس از چند روز، نامه یی گله آمیز از پسرم رسید که چه شد به اراک و تا در خانه ما آمدی، ولی داخل نشده و بازگشتی و چرا با دوستانت که در راه، قرار ملاقات نهاده بودی، و شب به دیدار تو آمده بودند، تخلّف وعده کردی؟
و در پایان آدرس منزل خود را، در همان محل داده بود که من در آن مکاشفه و سیاحت به آنجا رفته بودم. »

نبات متبرک

مسئول چراغهای آستانه مقدس حضرت رضا علیه السلام ( در آن دوران ) نقل کرده است« آقای دولتشاهی رئیس تشریفات آستانه، مدتی مرا از کار برکنار کرده بود، روزی در صحن مطّهر خدمت مرحوم حاج شیخ حسنعلی(ره) رسیدم و از حال خود به او شمّه ای عرض کردم. نباتی مرحمت فرمود که در چای به دولتشاهی بخورانم. گفتم: اینکار برای من میسر نیست.
فرمودند: تو برو خواهی توانست، بیدرنگ به دفتر تشریفات رفتم. پیشخدمت مخصوص دولتشاهی بدون مقدمه به من اظهار کرد: اگر می خواهی چیزی به « آقا» بخورانی، هم اکنون وقت آن است.
من نبات را به وی دادم، در چای ریخت و نزد «آقا» بردم. از دفتر به صحن آمدم. چند لحظه نگذشته بود که دولتشاهی مرا نزد خود احضار کرد و کار سابقم را مجدداً به من واگذاشت. »

خلاصی از ناامنی

مرحوم سید ابوالقاسم هندی، نقل کرد که: « در خدمت حاج شیخ به کوه « معجونی» از کوهپایه های مشهد رفته بودیم. در آن هنگام مردی یاغی به نام « محمد قوش آبادی» که موجب ناامنی آن نواحی گردیده بود از کناره کوه پدیدار شد و اخطار کرد که: اگر حرکت کنید، کشته خواهید شد.
مرحوم حاج شیخ به من فرمودند: وضو داری؟ عرض کردم: آری. دست مرا گرفتند و گفتند: که چشم خود را ببند.
پس از چند ثانیه که بیش از دو سه قدم راه نرفته بودیم، فرمودند: باز کن، چون چشم گشودم، دیدم، که نزدیک دروازه شهریم.
بعد از ظهر آن روز، به خدمتش رفتم، کاسه بزرگی پر از گیاه، در کنار اطاق بود. از من پرسیدند: در این کاسه چیست؟
عرض کردم: نمیدانم و در جواب دیگر پرسشهایشان نیز اظهار بی اطلاعی کردم. آنگاه فرمودند: قضیه صبح را با کسی در میان نگذاشتی؟ گفتم: خیر، فرمودند: خوبست تو زبانت را در اختیار داری بدان که تا من زنده ام، از آن ماجرا سخنی مگو و گرنه موجب مرگ خود خواهی شد. »

تأثیر نام شیخ

و نیز همان سید نقل می کرد: « روزی مرحوم حاج شیخ به من دستور داد که به شهر تربت بروم و شب را در کوه « بیجک صلوة » بمانم و پیش از طلوع آفتاب، مقداری معین از علفی که نشانی آنرا داده بودند بچینم و با خود بیاورم.
طبق دستور به تربت رفتم. اهالی مرا از ماندن شب در آن کوه منع کردند و گفتند: در این کوه، ارواحی هستند و به اشخاصی که در آنجا بخوابند، آسیب خواهند رسانید.
اما من به گفته آنها ترتیب اثر ندادم و به آن کوه رفتم. هنگام غروب که فرا رسید، سر و صدای فراوانی به گوشم خورد، مرکب خود را دیدم که آرام نمی گیرد و مانند آن است که از کسی فرار می کند، ناگهان فریاد زدم: من فرستاده حاج شیخ حسنعلی اصفهانی هستم، اگر به من آسیبی برسانید، شکایت شما را به او خواهم برد.
با این جمله، سر و صداها تمام شد و به من هم صدمه ای نرسید. خلاصه، شب را در کوه خوابیدم و پیش از آفتاب، علفها را بر طبق نشانی و بمقدار معین چیدم ولی در همین وقت به این اندیشه افتادم که خوب است مقداری هم برای خود بچینم، بی شک روزی مرا به کار خواهد آمد.
به محض آنکه خواستم فکر خود را عملی کنم، ناگاه دیدم که سنگهای عظیمی از بالای کوه سرازیر شد، چهار پای من افسار خود را پاره کرد که فرار کند، آنرا گرفتم و استوارتر بستم، باز فکر کردم که شاید حرکت سنگها امری طبیعی بوده است.
خواستم مجدداً به چیدن آن گیاه بپردازم که دیدم باز سنگها شروع بغلطیدن کرد. این بار فهمیدم که این ماجرا امری طبیعی نیست در نتیجه از آن کار صرف نظر کردم و به مشهد بازگشتم و خدمت حاج شیخ رسیدم. حاج شیخ چون مرا دیدند فرمودند:
« تو را چه به این فضولیها؟ چرا می خواستی بیش از حدیکه دستور داده بودم از آن گیاه بچینی؟ »
آنوقت بود که متوجه شدم آن مرد بزرگ در طول انجام مأموریتم همواره مراقب حال و کار من بوده است. »

حفاظت از راه دور! 

چند تن از دوستان از قول مردی به نام ملا محمد که خادم و محافظ پشت بام حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام بود، روایت کردند که:
« حاج شیخ حسنعلی اصفهانی شبهای جمعه را در بالای بام حرم بیتوته و عبادت می فرمود. یک شب از ایشان اجازه خواستم تا برای حفاظت باغ انگوری که در خارج شهر داشتم، بروم. حاج شیخ فرمودند:
« شب جمعه دنبال چنین کارها مرو و در همین جا بمان و اگر نگران باغ خود هستی، دستور می دهم که آنرا نگهداری کنند. »
خلاصه شب را ماندم و بعد از نماز صبح و پیش از طلوع آفتاب، به قصد باغ بیرون آمدم. اما چون نزدیک باغ رسیدم، دیدم مردی که جوالی همراه داشت بر روی دیوار باغ نشسته است، فریاد کردم کیستی؟
جوابی نداد. نزدیک شدم، حرکتی نکرد، پایش را کشیدم از بالای دیوار روی زمین افتاد، مدتی شانه هایش را مالیدم تا به هوش آمد. گفتم: تو کیستی؟

گفت حقیقت امر آنکه به دزدی آمده بودم، ولی چون بالای دیوار رفتم، گربه ای نزدیک من آمد و چنان بانگ مهیبی کرد که از هوش رفتم تا اکنون که به حال خود باز آمدم. »

یاسین و طه بخوان! 

کربلائی رضای کرمانی، مؤذن آستان قدس رضوی نقل کرده است: « پس از وفات حاج شیخ، هر روز بین الطلوعین، بر سر مزار او می آمدم و فاتحه می خواندم. یک روز در همانجا خواب بر من چیره شد، در عالم رؤیا حاج شیخ را دیدم که به من فرمودند:
« فلانی چرا سوره یاسین و طه را برای ما نمی خوانی؟ »
عرض کردم: آقا من سواد ندارم.
فرمودند: « بخوان. »
و سه مرتبه این جمله ها میان ما ردّ و بدل شد. از خواب بیدار شدم، دیدم که به برکت آن مرد بزرگ، حافظ آن دو سوره هستم. از آن پس تا زنده بودم، هر روز آن دو سوره را بر سر قبر آن مرحوم، تلاوت می کنم . »

آگاهی از باطن 

آقا شیخ مختار روحانی نقل کرد: « یک روز زنی سیده و فقیر از من تقاضای چادر مقنعه ای کرد. گفتم: اکنون چیزی ندارم که با آن حاجت تو را روا کنم.
اتفاقاً همان روز خدمت شیخ حسنعلی رسیدم و عرض حاجت کردم. چون می خواستم از محضرش بیرون آیم، وجهی به من مرحمت کردند و گفتند:
« این پول را برای آن بانوی سیده، چادر و مقنعه بخر. »
به علاوه، یک تومان دیگر و یک قبض حواله یک من برنج هم دادند که به آن زن برسانم. در شگفت بودم که حاج شیخ از کجا مطلّع شدند که چنین بانوئی از من درخواست چادر و مقنعه کرده است؟
از خدمت او برخاستم، اما به فکرم گذشت که فعلاً یک تومان پول و آن قبض برنج را به آن زن نمیدهم و پس از مدتی به او تحویل خواهم داد، اما ناگهان صدای حاج شیخ بلند شد که فرمود: « هر چه گفتم انجام بده و دخالتی در کار مکن. »

مرحمتِ امام رضا علیه السلام! 

آقای سید محمد ریاضی یزدی، شاعر معروف، حکایت کرد که: « دوستی داشتم از صلحا و خوبان، وی می گفت روزی با سیدی بزرگوار در جائی نشسته بودیم.
شیخی ابراهیم نامی که با دوستم سابقه مودّت داشت بر ما وارد شد، پس از تعارفات معمول، سید به او گفت: آقا شیخ ابراهیم، ماجرای خود را با مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی برای رفیق ما بازگو.
شیخ گفت: از گیلان به زیارت مشهد مقدس آمدم و در آن شهر هر چه پول داشتم مصرف شد.
بدون خرجی ماندم. حساب کردم تا مراجعت به وطن، به پانصد تومان احتیاج دارم. به حرم مشرف شدم و به امام عرض کردم: به پانصد تومان نیازمندم تا به گیلان باز گردم، انتظار مرحمت دارم.
اما تا روز دیگر خبری نشد. مجدداً در حرم عرض حاجت کردم و گفتم: سیدی، من گدای متکبری هستم این بار هم احتیاج خود را به حضورت عرض می کنم، اما اگر عنایتی نفرمائی، دیگر بار نخواهم آمد و چیزی نخواهم گفت ولی یادداشت می کنم که امام رضا علیه السلام مهمان نواز نیست.

چون از حرم خارج گردیدم، شنیدم که از پشت سر، کسی مرا صدا می زند، بازگشتم دیدم شیخی است که بعداً فهمیدم او را « حاج شیخ حسنعلی اصفهانی » می خوانند. حاج شیخ مرا مخاطب ساخته و فرمودند:
« آقا شیخ ابراهیم گیلانی چرا اینقدر جسورانه در محضر امام سخن گفتی؟ شایسته نیست که چنین بی ادبی و گستاخ باشی. »

سپس پاکتی به من دادند. از اطلاع شیخ بر مکنونات باطنی خود و سخنی که سراً با امام خود در میان نهاده بودم، غرق تعجب شدم. به خانه آمدم و پاکت را گشودم، با کمال شگفتی دیدم که پانصد تومان است.
تصمیم گرفتم که صبح روز دیگر به خانه حاج شیخ بروم و از او بپرسم که چگونه از راز دل من آگاه شده و این پول از کجا است؟ اما شب در خواب دیدم که شیخ به در خانه آمدند و فرمودند:
« آقا شیخ ابراهیم تو به پانصد تومان پول حاجت داشتی به تو داده شد، دیگر از کجا دانستم و از کجا آوردم، بتو مربوط نیست. بدان که اگر برای این پرسش به خانه من بیائی، ترا نخواهم پذیرفت. »

از خواب بیدار شدم و دیگر برای این کار به خانه ایشان نرفتم و به گیلان باز گشتم. »

صِله ی امام رضا علیه السلام! 

حاج ذبیح الله عراقی که یکی از نیکان است می گفت که: « این حکایت به تواتر رسیده است که حاج شیخ محمدعلی قاضی بازنه ای عراقی، وقتی قصیده ای برای تولیت آستان قدس رضوی سروده بود که به امید صله ای در حضورش قرائت کند.
کسی به او تذکر می دهد که به جای این کار، برای حضرت رضا سلام الله علیه قصیده ای انشاء کن. براساس این توصیه، از قرائت شعر برای تولیت صرفنظر می کند و قصیده ای در جلالت قدر امام هشتم(ع) می سراید و در حرم مطهر قرائت می کند.
شاعر گوید: پس از قرائت، کسی مبلغ ده تومان به من داد. به امام عرضه داشتم: این وجه کم است و دوباره اشعار را خواندم، باز شخصی پیدا شد و ده تومان دیگر به من داد و خلاصه در آن شب، شش بار قصیده را در محضر امام تکرار کردم و در هر بار کسی می آمد و ده تومان میداد.

بامداد روز بعد به خدمت حاج شیخ حسنعلی شرفیاب شدم. ایشان فرمودند:
« آقا شیخ محمد علی، دیشب با امام علیه السلام راز و نیازی داشتی، شعر خواندی و شصت تومان به تو دادند. اکنون آن پول را به من بده. »

من شصت تومان را به خدمتشان تقدیم کردم و ایشان مبلغ یکصد و بیست تومان به من مرحمت کردند و فرمودند:
« فردا صبح به بازار می روی و مادیان ترکمنی سرخ رنگی که عرضه می شود، به مبلغ بیست تومان خریداری و با بیست تومان دیگر از آن پول، خرج سفر و سوغات خود را تأمین می کنی. چون به عراق رسیدی، مادیان را به مبلغ چهل تومان بفروش و به ضمیمه هشتاد تومان باقیمانده، گاو و گوسفندی بخر و به دامداری و زراعت بپرداز که معیشت تو از این راه حاصل خواهد شد و توفیق زیارت بیت الله الحرام، نصیب تو خواهد گردید و از آن پس دیگر از وجوهات مذهبی ارتزاق مکن، ولی در عین حال ترویج دین و احکام الهی را از یاد مبر. »تو بخور، او مداوا میشود! 

پاسبانی می گفت: « همسر من مدتها کسالت داشت و سرانجام قریب شش ماه بود که به طور کلی بستری شده بود و قادر به حرکت نبود. بنا به توصیه دوستان خدمت مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی رفتم و از کسالت همسرم به ایشان شکوه کردم.

خرمایی مرحمت کردند و فرمودند: بخور. عرض کردم: عیالم مریض است. فرمودند: تو خرما را بخور او بهبود می یابد. در دلم گذشت که شاید از بهبود همسرم مأیوس هستند ولی نخواسته اند که مرا ناامید بازگردانند.

باری به منزل مراجعت و دقّ الباب کردم، با کمال تعجب، همسر بیمارم در حالیکه جارویی در دست داشت، در خانه را بر روی من گشود. پرسیدم: چه شد که از جای خود برخاستی؟
گفت: ساعتی پیش در بستر افتاده بودم، ناگهان دیدم مثل آنکه چیز سنگینی از روی من برداشته شد. احساس کردم شفا یافته ام، برخاستم و به نظافت منزل مشغول شدم.
پاسبان می گفت: درست در همان ساعت که من خرمای مرحمتی حاج شیخ را خوردم، همسرم شفا یافته بود. »

آگاهی از افکار

مرحوم ابوالقاسم اولیائی، دبیر شیمی دبیرستانهای مشهد می گفت: « هر روز جمعه به خدمت حاج شیخ که در خارج شهر سکونت داشتند، می رفتم، یکروز در میان راه، به عبارتی از ابوعلی سینا می اندیشیدم و آن عبارت را خطا و اشتباه می دیدم.
چون به حضور حضرت شیخ رسیدم: بدون آنکه مطلبی را طرح کنم، ایشان عبارت ابن سینا را قرائت فرمودند و مشکل آنرا برای من حل کردند. سپس فرمودند:
« شایسته نیست که آدمی بدون تأمل به مردان بزرگ دانش، همچون ابوعلی سینا، نسبت غلط و اشتباه دهد. »

مداوا با فراموشی! 

حاج آقا کوچصفهانی که یکی از اعیان و ملاکین کوچصفهان بوده است نقل می کند: « مدتها به بیماری قند شدیدی مبتلا بودم و گاهگاه ضعف بر من مستولی می شد. تا آنکه سفری به آستان امام هشتم علیه السلام کردم و در صحن مطهر به همان ضعف و رخوت شدید دچار شدم.
یکی از خدام آستانه، مرا به جناب شیخ هدایت کرد. چون خدمت آن بزرگمرد رسیدم و حال خود را شرح دادم، حبّه قندی مرحمت کردند و فرمودند:
« بخور، بسیاری از امراض است که با فراموشی از میان می رود. »

قند را خوردم. تا سه روز از خاطرم رفت که مبتلا به چنان کسالتی هستم و در آنروز متوجه شدم که دیگر اثری از آن بیماری در من نیست. بهبودی حال خود را به خدمت شیخ عرض کردم. فرمودند:
« از این واقعه با کسی سخن مگو. »
اما من پس از ده سال یکروز در محفلی، ماجرای بهبودی خود را در اثر نفس آن مرد بزرگ بازگو کردم و با کمال تأسف بیماریم عود کرد. »

 

 


نوشته شده در : شنبه 6 آذر 1389  توسط : عطر حرم .    نظرات() .

برچسب ها: اولیای خدا ،
buy cialis with no prescription
جمعه 16 آذر 1397 01:03 ب.ظ

Thank you. Lots of posts.

tadalafil 20mg wow cialis 20 no prescription cialis cheap cialis cost cialis for daily use cialis cost cialis generico online cialis prezzo al pubblico cialis para que sirve cialis kaufen wo
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:52 ب.ظ

Excellent info. Appreciate it.
generico cialis mexico discount cialis how to buy cialis online usa cialis rckenschmerzen cialis efficacit cialis generic tadalafil buy purchase once a day cialis cialis kaufen cialis usa cost calis
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:14 ق.ظ

Information very well considered!!
cialis ahumada prices for cialis 50mg online cialis cialis alternative acquistare cialis internet cialis 5 mg schweiz compare prices cialis uk sialis cialis 10mg prix pharmaci acheter cialis meilleur pri
buy cialis online cheap
سه شنبه 13 آذر 1397 07:46 ب.ظ

You actually said this effectively.
cialis daily cialis professional from usa cialis daily dose generic cipla cialis online cialis 20 mg look here cialis order on line cialis lowest price cialis 5 mg scheda tecnica cialis per paypa cialis 20 mg cut in half
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 08:46 ق.ظ

Terrific content. Kudos.
viagra vs cialis vs levitra we use it cialis online store cialis 100 mg 30 tablet buying cialis in colombia click here to buy cialis weblink price cialis buy cialis online nz acquistare cialis internet cialis cipla best buy cialis 100mg suppliers
buy cialis online cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 08:54 ب.ظ

You've made your point quite well..
we use it 50 mg cialis dose buy brand cialis cheap cialis online holland free generic cialis cialis coupons dosagem ideal cialis costo in farmacia cialis buy cialis online nz cialis super acti overnight cialis tadalafil
buy cialis uk
دوشنبه 12 آذر 1397 08:23 ق.ظ

Regards, I like it.
cialis therapie cialis prices cialis en 24 hora cialis therapie order a sample of cialis interactions for cialis cialis cipla best buy cialis 20 mg effectiveness buy cheap cialis in uk we like it cialis soft gel
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 08:25 ب.ظ

Truly tons of wonderful info!
click here to buy cialis buying cialis on internet cialis generika generic cialis pill online generic cialis pro cialis uk next day cialis without a doctor's prescription safe site to buy cialis online buy cialis order cialis from india
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 07:48 ق.ظ

Cheers! A good amount of info.

generico cialis mexico cialis online buy cialis sample pack cialis with 2 days delivery cialis online tadalafil 5mg cialis 05 tadalafil 10 mg cialis generico en mexico cialis et insomni
buy cialis with no prescription
شنبه 10 آذر 1397 08:37 ب.ظ

Thanks! I enjoy this.
canadian drugs generic cialis if a woman takes a mans cialis buying cialis on internet cialis for bph free cialis achat cialis en itali click now buy cialis brand cialis herbs when can i take another cialis buy cialis online nz
Cialis canada
شنبه 10 آذر 1397 07:29 ق.ظ

Incredible loads of awesome advice.
enter site 20 mg cialis cost generic cialis pro generic cialis 20mg uk cialis generique precios cialis peru cialis e hiv price cialis wal mart pharmacy cilas cialis uk next day canadian cialis
buy cialis cheap
جمعه 9 آذر 1397 08:10 ب.ظ

Nicely put, With thanks.
cialis prezzo di mercato cialis 5mg prix cialis once a da cialis en 24 hora india cialis 100mg cost cialis generico in farmacia buy cialis prezzo di cialis in bulgaria cialis ahumada we like it cialis soft gel
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 08:20 ق.ظ

You said it effectively!
cialis italia gratis enter site very cheap cialis we like it safe cheap cialis cialis professional from usa how do cialis pills work cialis prezzo in linea basso cialis generika tadalafil tablets cialis canada on line buying brand cialis online
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:13 ب.ظ

Thank you, Plenty of postings!

cialis generika in deutschland kaufen cialis prezzo al pubblico cialis 5 effetti collaterali cialis pas cher paris click here to buy cialis we use it cialis online store generico cialis mexico we recommend cialis info generic cialis with dapoxetine where cheapest cialis
Cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:38 ق.ظ

Good forum posts. Thanks a lot!
achat cialis en itali acheter du cialis a geneve precios cialis peru cialis dosage amounts acheter du cialis a geneve the best choice cialis woman cialis 20mg prix en pharmacie safe dosage for cialis cialis 5 mg buy walgreens price for cialis
where to buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:51 ب.ظ

Useful write ups. Thank you!
generic cialis soft gels we like it cialis price prescription doctor cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis generika in deutschland kaufen cialis australia org cialis tablets australia cialis pills boards legalidad de comprar cialis cheap cialis
Buy generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:05 ق.ظ

Thanks. Good information!
cialis dose 30mg can i take cialis and ecstasy walgreens price for cialis side effects for cialis cialis generic tadalafil buy when can i take another cialis cialis tablets for sale buy original cialis sublingual cialis online acheter cialis meilleur pri
buy generic cialis pills
چهارشنبه 11 مهر 1397 12:08 ب.ظ

Well voiced certainly. .
cialis generika in deutschland kaufen cialis canada where cheapest cialis cialis 20mg cialis kamagra levitra acheter cialis meilleur pri cialis uk next day achat cialis en suisse how does cialis work buying cialis on internet
buy cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 10:00 ق.ظ

Kudos! Ample facts!

american pharmacy cialis cialis coupons printable cialis lowest price cialis 20 mg cut in half tadalafil generic dosagem ideal cialis cialis pills price each viagra vs cialis cialis ahumada purchase once a day cialis
canada online pharmacies medication
یکشنبه 1 مهر 1397 09:47 ق.ظ

You actually revealed this terrifically.
safe canadian online pharmacies canadian pharmaceuticals for usa sales northwest pharmacies online Northwest Pharmacy canada medication prices canadian pharmaceuticals reviews trust pharmacy canadian canada online pharmacies legitimate Northwest Pharmacy canada vagra
http://viagraiy.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:39 ب.ظ

Very good data. With thanks.
buy generic viagra uk best place to buy online viagra buy viagra online at usa online pharmacy where can i buy viagra buy viagra pills cheap online pharmacy usa viagra alternative buy viagra without prescription uk viagra from pharmacy
cialisvv.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:14 ب.ظ

Many thanks! Fantastic information.
cialis venta a domicilio viagra vs cialis vs levitra cialis pas cher paris il cialis quanto costa cialis coupons printable we choice cialis uk rx cialis para comprar cialis y deporte cialis kaufen cipla cialis online
http://viagraessale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:52 ب.ظ

You actually explained that adequately!
cialis coupons cialis dosage amounts 200 cialis coupon wow look it cialis mexico cialis 30 day trial coupon cialis italia gratis cialis tadalafil online legalidad de comprar cialis cialis alternative calis
generic viagra buy online
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:31 ق.ظ

Fantastic information. With thanks!
sildenafil generic uk sildenafil uk buy cheapest generic viagra uk buying viagra online forum sildenafil sildenafil how do i order viagra buy viagra in china buy viagra online india buy real viagra can u buy viagra over the counter
Buy cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:08 ب.ظ

Terrific knowledge. Cheers.
cialis herbs we recommend cialis info only now cialis 20 mg does cialis cause gout cialis 5mg prix sublingual cialis online cialis without a doctor's prescription buy generic cialis canadian drugs generic cialis order a sample of cialis
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:28 ب.ظ

Seriously a good deal of wonderful info.
link for you cialis price online prescriptions cialis bulk cialis get cheap cialis cialis generic availability look here cialis order on line callus cialis dosage recommendations cialis prezzo in linea basso cialis 5 mg scheda tecnica
Buy generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 04:40 ب.ظ

With thanks, Ample knowledge.

tadalafil generic cialis coupons printable cialis 5mg prix cialis per paypa prices for cialis 50mg sublingual cialis online generic low dose cialis prix de cialis cialis 20 mg best price cialis 20 mg cut in half
Viagra daily
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:08 ب.ظ

You made your position quite effectively!!
buy viagra online canadian pharmacy where can i order viagra online viagra usa online sildenafil prices uk buy viagra online from canada buy viagra overnight delivery where to buy generic viagra cheapest viagra pills online where do i buy viagra sildenafil and viagra
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 09:14 ب.ظ

Wow quite a lot of great info.
enter site 20 mg cialis cost miglior cialis generico how to buy cialis online usa generic cialis in vietnam canada discount drugs cialis cialis generique 5 mg cialis side effects precios de cialis generico we use it 50 mg cialis dose trusted tabled cialis softabs
livejasmin credit hack mobile
جمعه 4 اسفند 1396 05:32 ق.ظ
این نخستین بار نیست که من یک بازدید سریع از این صفحه اینترنتی بپردازم
من از این وب سایت بازدید می کنم و حقایق دلپذیر را از اینجا دریافت می کنم
روز
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30